web analytics

Mevlid Kandili’ne özel bir ibadet var mı?

Mevlid Kandili’ne özel bir ibadet var mı?
Reklam

İliyatçı Yazar Kenan Demirtaş, insanın insan olarak anılmadığı bir zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın âlemlere rahmet olarak gönderildiğini söyledi. İliyatçı Yazar Demirtaş, ?Altını önemle çizmemiz gereken şey, onun sadece insanlık âlemine değil, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olduğudur.? dedi.

Biz de Mevlid Kandili münasebetiyle Kenan Demirtaş?la Peygamber Efendimizin doğumunu, onunla alakalı önemli noktaları, Efendimizi yeterince tanıyıp tanımadığımızı ve bu geceye mahsus bir ibadet olup olmadığını konuştuk. Demirtaş da Moralhaber.Net’e özel açıklamalarda bulundu.

-Hocam, Mevlid Kandili nedir? Bu geceyi önemli kılan şey nedir?
Mevlid kandili, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyaya gelişidir. Onun gelişi, hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 11?ini 12?ye bağlayan gece olarak kabul görmüştür ümmet-i Muhammed tarafından. Bu geceyi önemli kılan, ?âlemlere rahmet?in dünyaya teşrif ettikleri gece olmasıdır.

-?Âlemlere rahmet? nedir? Nasıl anlaşılmalı?
Bunu daha iyi anlamak için o günün şartlarına bakmak lazım. O günün insanlarını, hayat şartlarını, insanlığın içinde bulunduğu seviyeyi anladıktan sonra onun âlemlere nasıl bir rahmet olduğunu daha açık bir şekilde anlayabiliriz. Üstelik o günkü şartlardan bugün insanlığın geldiği noktada onun ne kadar katkılarının olduğunu anlamak lazım.

İnsanın insan olarak anılmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Güçlü olanın haklı kabul edildiği bir zaman… Birkaç kişi bir araya gelip gözüne kestirdiği birisini zorla yakalayıp ömür boyu köle yapabiliyor. Bunu engelleyen kimse olmuyor. Çünkü normal karşılanıyor.

Kadınlar insan yerine konulmuyor. Tabii bunları daha çok o günkü Arap topluluklarını nazara vererek anlatıyoruz ama genel olarak dünyada durum böyle. O zamanın en gelişmiş imparatorluklarında bile kadın insan mı değil mi tartışmalarının yapıldığını düşünürsek insanlığın durumu anlaşılır.

Mesela Hz. Ömer?le ilgili anlatılan çok duygu dolu bir olay vardır. Kendi kız çocuğunu toprağa gömmek için toprağı kazar. O arada üzerinin toprağa bulandığını gören kızı gelip babasının üzerini temizler. Hz. Ömer?in o anki ruh halini bilemeyiz ama neticede kızını toprağa gömer.

Fakat bir de Hz. Ömer?in yıllar sonra âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın davetini kabul ettikten sonraki halini görün. Bir insanın, o rahmete muhatap olduktan sonraki geldiği seviyeye bir bakın! Mehmet Akif Ersoy?un ?Kocakarı ile Ömer? başlıklı şiirindeki şu latif mısralar, bu bahsimizi güzel özetliyor:

?Kenar-ı Dicle?de bir kurt aşırsa bir koyunu,
Gelir de adl-i İlâhî Ömer?den sorar onu!?

Âlemlere rahmet?in güzel bir örneğidir Hz. Ömer. Çocuğunu diri diri toprağa gömen insanlar, değil sadece insanların, diğer canlıların bile hayatlarını, haklarını gözetir olmuşlar.

Evet, sadece insanlar değil, hayvanlar âlemi de o rahmetten istifade ettiler. Mesela, bir defasında bir deve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama gelir ve sahibini şikâyet eder. O da kalkıp gider devenin sahibiyle konuşur ve deveye iyi muamele etmesini tembihler. Pek çok sahih hadis kitaplarında anlatılır bu hadise. Ve bunun gibi onlarca örnek vardır. Bu listeyi uzatabiliriz.
Burada altını önemle çizmemiz gereken şey, onun sadece insanlık âlemine değil, bütün âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olduğudur.

-Sizce Peygamberimizi yeterince tanıyor muyuz?
Tanıyan vardır elbette. Ancak etrafımıza şöyle bir baktığımız zaman genel manada yeterince tanıyamadığımızı müşahede ediyoruz.

Bence bu gece vesilesi ile söylenmesi gereken, üzerinde durulması gereken, öğrenilmesi gereken husus, onun raufu?r-rahim olma özelliğidir. Yine Kur?an?da kullanılır bu tabir. O çok şefkatlidir, çok merhametlidir. Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde bu insanoğlu şefkati unuttuğu için 150 milyon civarında insan katledilmiş. Sonra başka bir yerde komünizmi yerleştireceğiz diye 60 milyon insanın hayatı heba edilmiş. Halen de bunlar hatıra geldikçe dünyanın midesi bulanıyor.

Merhamet ciheti, şefkat ciheti çok önemlidir. Çünkü aile yapısı içinde, toplumda, bütün insanlık olarak şefkate çok muhtacız. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, o, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. O rahmet peygamberidir. Bu merhamet cihetini bizim biraz daha fazla okumamız, anlamamız, bilen insanlardan sorarak öğrenmemiz lazım.

-Bu gece hiçbir şey yapmasak bile onun şefkat, merhamet, raufu?r-rahim olma özelliğini öğrenirsek çok yol kat etmiş oluruz.
Yani bunu bilenlerle sohbet edersek de geceyi değerlendirmiş olur muyuz?

Elbette oluruz. Zaten asıl mesele budur. Onu anlamak, bilmek ve anladığını hayatıyla göstermek…
Üstelik Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Medine yıllarında, veladet gecesine denk gelen günlerde, sahabilerle bir araya gelip çocukluk yıllarını yâd ettiğini okuyoruz siyer kitaplarında. Hz. Ebubekir de onu anmaya bir vesile olsun diye Peygamberimizi anlatırmış.

Onu anmanın başka yolları da olabilir elbette. Mesela Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam henüz hayatta iken onu metheden çok şiirler, kasideler var. Hassan bin Sabit, onun yanında şiirler okumuş ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu dinlemiş, kabul etmiştir. Bunun gibi makbül-ü Peygamberiyeye sahip olmuş kasideler, şiirler bize naklediliyor.

Şimdi bugün de Süleyman Çelebi Hazretleri?nin yazmış olduğu Mevlid-i Şerif de yine böyle bir methiye-i Resuldür. Dolayısıyla bu gecede okumak, dinlemek, belki daha da ileriye gidip Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın peygamberlik cihetinin kitaplarını okumak, onun mucizelerini yâd etmek ki onun peygamber olduğuna içimizde azıcık şüphe varsa onu izale etmek bu gece vesilesi ile çok önemli bir hayırlı ameldir ve bunun elbette ki sevabı vardır. Peygamber Efendimize dair en ufak bir şüphenin izalesi, ona muhabbetin, biatın ve kelime-i şehadetin ruhunun tekrar insanın iç dünyasına girmesi ve de ona vesile olacak birtakım hareketlerde bulunması elbette ki sevaptır. Cenab-ı Hak yapılan hiçbir kaydı reddetmiyor. Onun için Kur?an-ı Kerim?de ?salihat? tabiri kullanılmış. Birçok ayet-i kerimede salih ameller mutlak bırakılmış, yani kişiden kişiye değişir, zamandan zamana değişir. Sen eğer hayır hasenat yapmışsan, ne zaman yaparsan yap Cenab-ı Allah onu zayi etmez. Özellikle bu gece vesilesi ile neşe ile coşku ile yaparsan Cenab-ı Hak o insana hayrı hasenatı verir.

-Bütün bu anlatılanlardan anlıyoruz ki bu geceye mahsus bir ibadet yok? Doğru mu?

Mevlid kandili belirli bir gecedir; ancak o gece hakkında şu kadar ibadet edilirse sevap vardır diye bir nas yoktur. Ama naslardan çıkartılan bazı şeyler vardır. Mesela Ebu Leheb Peygamber Efendimiz (sav) dünyaya geldiği zaman çok sevinmiş ve kölesine ?seni onu emzirmen şartı ile azat edeceğim? demiştir. Hatta bu konuda, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın doğumuna sevindiğinden dolayı, her yıl o gece cehennemde azabın hafiflediğine dair nakiller vardır. Buna göre o gece özellikle onun gelmesine sevinmek, neşe duymak bile müminler için sevaba vesile olur.

Yani dediğiniz doğru… Bu geceye mahsus bir özel bir ibadet yok. Ama bol miktarda salât-ı selam getirmek, Kuran-ı Kerim?de birçok ayet-i kerime?de Peygamber Efendimiz (sav)?in medihleri var, onları okumak… Belki bu gece yapılacak ibadetler olarak söylenebilir.

Yukarıdan beri anlattıklarımız hakikaten Kur?an-ı Kerim?in ayetleriyle bizi buluşturuyorsa, bizi İslamiyet?in özüne, ruhuna götürüyorsa, onları anmamıza, yaşamamıza vesile oluyorsa bu vesile, güzel bir vesiledir. ?Böyle bir ibadet şekli sahabe döneminden değil, daha sonradan çıkmış? diyenler olabilir. Ve sonradan çıkmış şeylere bidat denilir. Ancak bidat olsa bile hasene cihetine girer, bida-i hasene diye tabir edilir. Yani güzel bulunan bidat… Şayet bu bida-i hasene sonuçta seni Kur?an-ı Kerim?in, sünnet-i seniyyenin ruhuna götürüyorsa bu güzel bir vesiledir. Dolayısıyla makbuldür ve İslamiyet?te reddedilmez. Kabul görür. Dolayısıyla biz bu gece âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamı anıyoruz.
Bu anmamız bu önemli vesile ile bizi bekliyor.

Hocam, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ve sizin aracılığınızla, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif ettikleri günün yıl dönümü vesilesiyle, o rahmete muhatap olan bütün âlemlerin kandilini tebrik ediyorum. Ve o rahmetten istifademizin azamî olmasını Allah?tan niyaz ediyorum.

İkram Aslan / Moral Haber

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz