web analytics

MBSTS ve Yeterlilik Soru bankası (İlmihal Bilgileri-Soru-Cevap)

MBSTS ve Yeterlilik Soru bankası (İlmihal Bilgileri-Soru-Cevap)
Reklam

S.31: İslam?ın Şartlarını Bildiren Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?
C.31. ?İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah?tan başka hiçbir tanrı olmadığına, Muhammed (S.A.V)?in Allah?ın Peygamberi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.? (Buhâri, îman 2)

S.32: Mükellef Kime Denir?
C.32. Dinin emrettiği şeyleri yapmak ve yasakladıklarından sakınmakla yükümlü olan, ergenlik çağına gelmiş, akıllı insana mükellef denir.

S.33: Ef?âl-i Mükellefin Kaç Tanedir? İsimlerini Yazın/Söyleyin?
C.33. Ef?âl-i Mükellefin sekizdir: Farz, Vacip, Sünnet, Müstehap, Mübah, Haram, Mekruh, Müfsid.

S.34: Haramı Tanımlayıp Hükmünü Belirtiniz?
C.34. Haram: Dinen yapılmaması kesin delille emredilen şeydir. (Hırsızlık, içki içmek gibi)
Hükmü: Haramı işleyen günahkâr olur, inkâr eden veya helal sayan dinden çıkar.

S.35: Temizlikle İlgili İki Tane Hadis-i Şerifin Manasını Yazın/Söyleyin?

C.35. ?Din temizlik üzerine kurulmuştur.? (Meşarik, 2. cilt, sayfa 107)
? Temizlik imanın yarısıdır.? (Müslim, Tahare, 1)

S.36: Kaç Çeşit Temizlik Vardır? Açıklayınız?
C.36. İki çeşit temizlik vardır:
a) Hadesten Taharet,
b) Necasetten Taharet.
İbadetlerin yapılmasına mâni olan hükmî pisliğe hades, bundan temizlenmeye de Hadesten Taharet denir. Abdest, gusül gibi.
Pis şeylere necaset, bundan temizlenmeye de Necasetten Taharet denir. Namazı sahih olabilmesi için, beden, elbise ve namaz kılınacak yerin temiz olması gerekir. ( Kan, idrar necistir.)

S.37: Suların Çeşitlerini Söyleyip Birini Açıklayınız?
C.37. Sular, mutlak ve mukayyed olmak üzere iki çeşittir:
Mutlak Sular: Yağmur, dolu, kar, pınar, dere, nehir, deniz sularıdır.
Mukayyed Sular: Kavun, karpuz suları gibi sular ve mutlak suyun içine bir şeylerin karışmasıyla bozulan sulardır. Bunlarla abdest, gusül olmaz.

S.38: Temizlik Nelerle Yapılır? Maddeler Halinde Yazın/Söyleyin?
C.38. Temizlik üç şekilde yapılır:
1) Su ile yıkayarak,
2) Silerek,
3) Ateşle yakarak.

S.39: Hangi Tür Eşyalar Silinerek Temizlenebilir?
C.39. Düz mermer, bıçak, cam, ayna, porselen, madenî eşyalar, içlerine slik emmedikleri için bez veya toprakla silinerek temizlenir.

S.40: Abdestin Terim Manası Nedir?
C.40. Abdest; belirli organları yıkamak ve meshetmek suretiyle temizlenmesidir.

S.41: Abdestle İlgili Ayetin Mealini Yazın/Okuyun?
C.41. ?Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın?? (Mâide: 6)

S.42: Abdestin Sünnetlerinden Dört Tanesini Yazın/Söyleyin?
C.42. Abdestin Sünnetleri: Abdeste Eûzu-Besmele ile başlamak, abdeste başlarken önce elleri bileklere kadar yıkamak, niyet etmek, dişleri fırçalamak, her organı üç kez yıkamak, sıraya riayet etmek, boynu meshetmek, başın tamamını meshetmek, elleri ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak, el ve ayak parmaklarını yıkarken hilallemek, gibi.

S.43: Abdestte Ayaklar Yıkanırken Hangi Dua Okunur?
C.43. ?Allah?ım! Ayakların kayacağı günde iki ayağımı sırat üzerinde sağlam tut.?

S.44: Abdesti Bozan Şeylerden Beşini Yazın/Sayın?
C.44. Abdesti bozan şeyler:
1) Ön ve arkadan sidik ve slik gelmesi ve arkadan yel çıkması.
2) Vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin akması.
3) Ağız dolusu kusmak.
4) Yatarak, yaslanarak veya bir şeye dayanarak uyumak. Zira bu şekilde uyuyan kimseden ?yel? çıkabilir.
5) Bayılmak.
6) Delirmek, çıldırmak.
7) Sarhoş olmak.
Cool Namazda gülmek.
9) Fahiş mübaşeret.

S.45: Meshin Müddeti Ne Kadardır?
C.45. Mukim için 24 saat, misafir için 72 saattir. Bu süre abdestin bozulmasından sonra başlar.

S.46: Meshi Bozan Şeyler Nelerdir?
C.46. Meshi bozan şeyler:
1) Abdesti bozan her şey meshi de bozar.
2) Mestlerden birinin ayaktan çıkarılması veya kendiliğinden çıkması.
3) Meshin süresinin bitmiş olması meshi bozar. ( Meshin süresi namazda iken biterse, o namaz bozulur.)

S.47: Mestlere Mesh Edebilmenin Şartları Nelerdir?
C.47. Mestlere mesh şartları:
a) Mestler, ayaklar yıkanarak abdest alındıktan sonra giyilmiş olmalıdır.
b) Mestler, ayakları topuklarla beraber örtmüş olmalıdır.
c) Mestler, 12 bin adım veya daha fazla yol yürümeye dayanıklı olmalıdır.
d) Mestlerin her birinde ayak parmaklarının küçüğü ile 3 parmak delik, sökük ve yırtık bulunmamalıdır. Ancak 2 mestteki yırtıkların toplamı 3 parmaksa sorun yoktur.
e) Mestler, ayakta durabilecek kadar kalın olmalıdır.
f) Mestler, suyu emerek ayağa geçirecek şekilde olmamalıdır.
g) Mesti giyecek kişinin her bir ayağının ön tarafında elin küçük parmağı ile en az 3 parmak yer olmalıdır. Bir veya iki ayağının ön tarafını kaybetmiş ve en az 3 parmak kadar bir yer kalmamış olan kimse, bu ayağına mesh edemeyeceği gibi, sağlam ayağına da mesh edemez. Bu durumda, her iki ayak da yıkanmalıdır. Çünkü bir ayağı yıkayıp diğerini mesh etmek caiz olmaz.

S.48: Hangi Durumlarda Teyemmüm Yapılır?
C.48. Abdest almak ve gusletmek için su bulunmadığı veya bulunduğu halde kullanılamadığı durumlarda teyemmüm edilir.

S.49: Teyemmümü Bozan Şeyler Nelerdir?
C.49. Teyemmümü bozan şeyler:
a) Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar.
b) Abdest veya gusül için yeterli su varsa ve kullanılması mümkünse teyemmüm bozulur.
c) Teyemmümü mubah kılan özürlerin ortadan kalkması ile de teyemmüm bozulur.

S.50: Sünnetü?l-Hüda, Tahrimen Mekruh, Fetanet, Vahy-i Hafi, Münkereyn Kelimelerinin Manaları Nelerdir?
C.50. Sünnetü?l-Hüda: İbadetle ilgili olan sünnetlere denir.(Ezan, ikâmet gibi.)
Tahrimen Mekruh: Harama yakın olan mekruhtur. (Vacip bir işi yapmamak gibi.)
Fetanet: Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarıdır.
Vahy-i Hafi: Gizli vahiy demektir. Allah, dilediklerini, dilediği kulunun kalbine doğrudan yerleştirir. Buna vahy-i hafî denir.
Münkereyn: Öldükten sonra soru soracak meleklere münker-nekir veya her ikisine birden münkereyn denir.

S.51:Guslün Farzları Nelerdir?
C.51. Guslün farzı üçtür:
1. Ağıza su alıp çalkalamak.
2. Buruna su çekip yıkamak.
3. Bütün vücudu yıkamak.

S.52: Guslün Sünnetlerinden Beş Tanesini Sayınız?
C.52. Guslün sünnetleri:
1. Besmele ile başlamak.
2. Niyet etmek.
3. Besmele ile niyeti, guslün evvelinde, elleri yıkarken söylemek.
4. Ellerini yıkamak ve bedenin herhangi bir yerinde slik varsa önceden onları gidermek.
5. Edep yerlerini (slik olmasa bile) yıkamak.
6. Gusülden önce abdest almak.
7. Abdestte ayakların yıkanmasını sonraya bırakmak.
8. Bedene üç defa su dökmek ve her döküşte suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.
9. Su dökmeye baştan başlamak sonra sağ omuza daha sonra da sol omuza dökmek.
10. Suyu ilk döküşte bedeni ovmak.
11. Gusülde suyu israf etmemek , az da kullanmamak.
12. Yıkandıktan sonra bedeni havlu veya benzeri bir şeyle silmek.
13. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak.

S.53: Gusülde Dua Okumanın Hükmü Nedir?
C.53. Gusülde dua okumak mekruhdur.

S.54:Guslü Gerektiren Haller Nelerdir?
C.54. Guslü gerektiren haller:
1. Dokunmak, bakmak, ihtilam olmak suretiyle şehvetle gelen meninin dışarı çıkması ve ergenlik çağına gelen erkek ve kadının cinsel ilişkide bulunması.
2. Kadınların adet halinin bitmesi.
3. Çocuk doğuran kadınların lohusalıklarının sona ermesi.

S.55:Gusül Yapılmasının Sünnet Olduğu Yerler Nelerdir?
C.55. Gusül yapılmasının sünnet olduğu yerler:
1. Cuma namazı için,
2. Bayram namazları için,
3. Hac ve Umre için ihrama girerken,
4. Hac vazifesini yapan kimsenin zeval vaktinden sonra Arafat?ta.

S.56: Cünüp Olan Kişinin Yapması Haram Olan Şeyler Nelerdir?
C.56. 1. Namaz kılmak.
2. Kur?an- ı Kerim okumak.
3. Kur?an-ı Kerim?e el sürmek.
4. Camiye girmek.
5. Kabeyi tavaf etmek.

S.57: İstihaze Nedir?
C.57. Bir damardan çıkıp tenasül organı yolu ile gelen kandır. Rahimden değil bir hastalık sebebiyle damardan gelen bu kanın kokusu yoktur. Bu durum kadınlar için bir hastalık ve özürdür. Kadından gelen kan üç günden eksik olursa bu ay hali değil kadın için bir özür sayılır. Ay hali on günden fazla devam etmişse bu fazlalık ile lohusalığın kırk günden sonrası istihazadır. Dokuz yaşından önce ve ellibeş yaşından sonra gelen kan da böyledir.

S.58: Hayızlı ve Lohusa Kadınlara Haram Olan Şeyler Nelerdir?
C.58. Hayızlı ve lohusa kadınlara haram olan şeyler:
1. Namaz kılmak.
2. Oruç tutmak.
3. Kur?an-ı Kerim okumak.
4. Kur?an-ı Kerim?e el sürmek.
5. Camiye girmek.
6. Kabeyi tavaf etmek.
7. Cinsel ilişkide bulunmak.

S.59: Özür Sahibi Kimdir ve İbadetlerini Nasıl Yapar?
C.59.Abdesti bozan şeyin bir namaz vakti kesilmeden devam etmesine özür denir.
İdrarın devamlı olarak gelmesi, burundan veya bir yaradan sürekli kan gelmesi, bir hastalıktan dolayı göz, kulak ve memelerden gelen akıntı özür olduğu gibi. İstihaze kanıda özürdür. Kendisinde böyle bir özür olan kimseye özür sahibi denir. Özür sahibi özrü devam ettiği sürece her namaz vakti abdest alır ve bu abdestle o namaz vakti içinde ?başka bir şeyle abdesti bozulmadıkça? dilediği kadar farz ve nafile namazı kılabildiği gibi, kazaya kalmış namazları, cenaze ve bayram namazlarını da kılabilir.

S.60:Ankebut Suresi 45.Ayeti Meali İle Birlikte Yazın/Okuyun?
C.60. ????? ??? ??????? ???????? ???? ?????????? ???????? ?????????? ????? ?????????? ??????? ???? ??????????? ????????????
?Sana vahyolunan Kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar.?

MBSTS ve Yeterlilik Soru bankası (İlmihal Bilgileri-Soru-Cevap) Haberine Ait Etiketler

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz